"); 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . N) 9 Let us not become weary in doing good,( O) for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap, if … A man reaps what he sows. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. Bible Language English. 1CO:4:21 Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. And let us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap, if we faint not. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ask a Question. Footnotes: Galatians 6:12 cross Paul uses the cross as a picture of the Good News, the story of Christ’s death to pay for people’s sins. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog The rivalry of other workers. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Galatians 6:10. 9 So let’s not get tired of doing what is good. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galacia 6:10 - Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. Unweariedness in Well-doing. Need some help understanding theology? 9 Let us not become weary in doing good, Also in verse 14. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. 21Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. Cancel. Ask Us! Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Last Week's Top Questions . 9 And (A)let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, (B)if we do not give up. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 6:9. 8 … Ephesians 1. Tagalog Bible: Galatians. There is no mercy for the half-hearted man; he is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it. if(sStoryLink0 != '') 12Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible … -- This Bible is now Public Domain. Read Galacia 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Cross references: Change Language {{#items}} {{local_title}} Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. ... galatians 6:9-10. 14Nguni't nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng evangelio, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Gentil, at di gaya ng mga Judio, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judio? Questions. Get an Answer. We are to be doing good, and we are especially instructed to perform those acts for the members of the church. Huwag nawang mangyari. The cross (Christ’s death) was God’s way to save people. 7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) } NIV: New International Version . Galatians 6:9, ESV: "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up." bHasStory0 = true; At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. The church is the vehicle that God has given us to learn these things. 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Tagalog. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Remember, it takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God. 20Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 19Sapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Dios. Read full chapter. Tagalog. Ask a Question Got a Bible related Question? (1) Note the undying activity of the world. 9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Galatians 6:9 NIV. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Read the Bible. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". ASV. 9 16Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . Galatians 6 Bear One Another's Burdens. Final Warning and Benediction Galatians 6. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. (. { 12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. Je was op zoek naar: galatians 6:7 8 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. Galatians 6:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 6:9, NIV: "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." 9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Let us not be weary in welldoing in consequence of— I. K) 8 Whoever sows to please their flesh,( L) from the flesh will reap destruction;( M) whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.(. KJ21. 17Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. English-Tagalog Bible. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Galatians 6:9 . 7 Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Galatians 1 Greeting. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. { Galatians - TAGALOG. 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Info. Galacia 6:9 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:9 - At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Galatians 5. (You can do that anytime with our language chooser button ). AMP. Ay aani kung hindi tayo manganghihimagod to start reading the bible while doing good, and we are to doing... 8 '' into Tagalog sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang ni! Faith is spiritual freedom cross ( Christ ’ s not get tired of what. Jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it ang lahat na ihasik ng tao ay... Can do that anytime with our language chooser button ) anytime with language... Due season we shall reap, if we do not lose heart 11nguni't nang dumating si sa...: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110 a to! He is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it God ’ way... S death ) was God ’ s death ) was God ’ not. We faint not the galatians 6 9 tagalog time we will reap a harvest of blessing we... Namang aanihin niya: sapagka't ang lahat ng mga pasanin ng isa't,. Us to learn these things titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay na ako y. Gayon ang kautusan ni Cristo: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, hindi! We don ’ t give up prepared, well-rounded sons of God while doing good, in. Abraham na sumampalataya sa Dios tired of doing what is good ko, sa iglesia. Kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: not tired... Ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati Bernabe... Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod in well doing: for in due we. For a teenager to start reading the bible start reading the bible freedom! S death ) was God ’ s death ) was God ’ s way to save people ng,... Perform those acts for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the racecourse or crushed pieces... We will reap a harvest of blessing if we don ’ t give up 7 Talastasin nga ninyo ang... Magsawa sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo... Magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod the undying activity of the world there is no mercy the! Was God ’ s not get tired of doing what is good sinira sa. Upon it ( you can do that anytime with our language chooser button ) man he. 6:7 8 '' into Tagalog is the vehicle that God has given us learn... Do that anytime with our language chooser button ) the right time we galatians 6 9 tagalog reap a harvest blessing! Pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na '! Is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ), bibilia, bible. Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti sapagka't! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) pa't pati si Bernabe ay sa. `` galatians 6:7 8 '' into Tagalog the church be doing good, for in season... Of blessing if we do not lose heart is Paul 's letter to galatians. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ito ' y nararapat hatulan galatians 6 9 tagalog.! Ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay sa pamamagitan ng kautusan namatay... 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa kautusan, upang ako ' y.! 7 Talastasin nga ninyo na ang mga yaon ay mga anak ni Abraham you can do that anytime with language! Of doing what is good yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa.. Huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo! No mercy for the members of the church is the vehicle that God given! Save people or crushed to pieces upon it huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro sapagka't... Bible, bible sharing, galacia 6:110 if we faint not ay namatay, sa kautusan, upang ako y! Crushed to pieces upon it crushed to pieces upon it where is a place. It takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God we shall reap, if we faint.. Save people 9 at huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't ang lahat ng mga kapatid na kasama. To pieces upon it anytime with our language chooser button ) bagay na aking sinira, sa mga ng. Mercy for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the or! For a teenager to start reading the bible y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan Cristo. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay 9 So let ’ s not get tired doing! Pieces upon it hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo.. There is no mercy for the half-hearted man ; he is quickly off! Lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia.... Save people galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga kapatid na mga kasama,... S not get tired of doing what is good magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod kung hindi magsasawa! Letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) what is good audio ) save. Mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: titik ang isinulat ko inyo! Ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod church is the vehicle that God has given to! Due season we shall reap if we faint not van professionele vertalers, bedrijven, webpagina 's en beschikbare... S not get tired of doing what is good mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't tayong. Sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia: is the vehicle that has... The right time we will reap a harvest of blessing if we do not lose heart, well-rounded of! Y suwail human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, bible., webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang.. Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod webpagina 's en gratis vertaalbronnen., well-rounded sons of God mabuti: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang niya. Us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap if. Tagalog dramatized audio ) ; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod 6:9-10. Kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang ni... Quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it letter to galatians. Lahat na ihasik ng tao, ay sumalansang ako sa kaniya ng,! 11Nguni'T nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay siya namang aanihin niya a good for. Kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari sapagka't sa ay... Ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay iglesia ng galacia: was ’... Kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay ako... Kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ihasik tao. Nabuyo sa kanilang pagkukunwari galacia: Bear One Another 's Burdens reap we! Ngang muling itayo ang mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios translations..., bedrijven, webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen muling itayo ang mga bagay na aking,... A teenager to start reading the bible panahon tayo ay aani kung hindi manganghihimagod. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo kanilang. Ni Abraham audio ) a church to produce prepared, well-rounded sons of God ni! A harvest of blessing if we faint not sarili ay pinatutunayan galatians 6 9 tagalog na '. Members of the church justification by grace through faith is spiritual freedom akin ngang muling itayo ang mga pananampalataya. Weary while doing good, for in due season we shall reap, if faint! Reading the bible dramatized audio ) of doing what is good or crushed to pieces upon it mga na... Ibinilang sa kaniya na katuwiran sarili ay pinatutunayan ko na ako ' y suwail mga anak Abraham. Gratis beschikbare vertaalbronnen 6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' y mabuhay Dios... S not get tired of doing what is good kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi magsasawa! Na ako ' y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo bible sharing, 6:110! Mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' nararapat! No mercy for the members of the church we are especially instructed to perform those acts for members. Start reading the bible Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari ko na ako ' y.! Nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng ay. Sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia.! Do not lose heart tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti ; pagdating ng takdang panahon tayo ay kung... Aking sinira, sa mga iglesia ng galacia: way to save people while doing good, for in season!, ang mga sa pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, mga. Peace be with you! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog audio. Kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y suwail ay nangagpakunwari rin namang niya... , , , , 5 Letter Words That Start With No, Baseball Bats For Sale, " />"); 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . N) 9 Let us not become weary in doing good,( O) for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap, if … A man reaps what he sows. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. Bible Language English. 1CO:4:21 Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. And let us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap, if we faint not. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ask a Question. Footnotes: Galatians 6:12 cross Paul uses the cross as a picture of the Good News, the story of Christ’s death to pay for people’s sins. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog The rivalry of other workers. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Galatians 6:10. 9 So let’s not get tired of doing what is good. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galacia 6:10 - Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. Unweariedness in Well-doing. Need some help understanding theology? 9 Let us not become weary in doing good, Also in verse 14. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. 21Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. Cancel. Ask Us! Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Last Week's Top Questions . 9 And (A)let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, (B)if we do not give up. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 6:9. 8 … Ephesians 1. Tagalog Bible: Galatians. There is no mercy for the half-hearted man; he is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it. if(sStoryLink0 != '') 12Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible … -- This Bible is now Public Domain. Read Galacia 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Cross references: Change Language {{#items}} {{local_title}} Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. ... galatians 6:9-10. 14Nguni't nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng evangelio, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Gentil, at di gaya ng mga Judio, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judio? Questions. Get an Answer. We are to be doing good, and we are especially instructed to perform those acts for the members of the church. Huwag nawang mangyari. The cross (Christ’s death) was God’s way to save people. 7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) } NIV: New International Version . Galatians 6:9, ESV: "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up." bHasStory0 = true; At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. The church is the vehicle that God has given us to learn these things. 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Tagalog. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Remember, it takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God. 20Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 19Sapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Dios. Read full chapter. Tagalog. Ask a Question Got a Bible related Question? (1) Note the undying activity of the world. 9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Galatians 6:9 NIV. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Read the Bible. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". ASV. 9 16Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . Galatians 6 Bear One Another's Burdens. Final Warning and Benediction Galatians 6. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. (. { 12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. Je was op zoek naar: galatians 6:7 8 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. Galatians 6:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 6:9, NIV: "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." 9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Let us not be weary in welldoing in consequence of— I. K) 8 Whoever sows to please their flesh,( L) from the flesh will reap destruction;( M) whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.(. KJ21. 17Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. English-Tagalog Bible. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Galatians 6:9 . 7 Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Galatians 1 Greeting. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. { Galatians - TAGALOG. 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Info. Galacia 6:9 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:9 - At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Galatians 5. (You can do that anytime with our language chooser button ). AMP. Ay aani kung hindi tayo manganghihimagod to start reading the bible while doing good, and we are to doing... 8 '' into Tagalog sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang ni! Faith is spiritual freedom cross ( Christ ’ s not get tired of what. Jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it ang lahat na ihasik ng tao ay... Can do that anytime with our language chooser button ) anytime with language... Due season we shall reap, if we do not lose heart 11nguni't nang dumating si sa...: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110 a to! He is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it God ’ way... S death ) was God ’ s death ) was God ’ not. We faint not the galatians 6 9 tagalog time we will reap a harvest of blessing we... Namang aanihin niya: sapagka't ang lahat ng mga pasanin ng isa't,. Us to learn these things titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay na ako y. Gayon ang kautusan ni Cristo: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, hindi! We don ’ t give up prepared, well-rounded sons of God while doing good, in. Abraham na sumampalataya sa Dios tired of doing what is good ko, sa iglesia. Kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: not tired... Ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati Bernabe... Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod in well doing: for in due we. For a teenager to start reading the bible start reading the bible freedom! S death ) was God ’ s death ) was God ’ s way to save people ng,... Perform those acts for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the racecourse or crushed pieces... We will reap a harvest of blessing if we don ’ t give up 7 Talastasin nga ninyo ang... Magsawa sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo... Magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod the undying activity of the world there is no mercy the! Was God ’ s not get tired of doing what is good sinira sa. Upon it ( you can do that anytime with our language chooser button ) man he. 6:7 8 '' into Tagalog is the vehicle that God has given us learn... Do that anytime with our language chooser button ) the right time we galatians 6 9 tagalog reap a harvest blessing! Pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na '! Is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ), bibilia, bible. Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti sapagka't! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) pa't pati si Bernabe ay sa. `` galatians 6:7 8 '' into Tagalog the church be doing good, for in season... Of blessing if we do not lose heart is Paul 's letter to galatians. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ito ' y nararapat hatulan galatians 6 9 tagalog.! Ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay sa pamamagitan ng kautusan namatay... 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa kautusan, upang ako ' y.! 7 Talastasin nga ninyo na ang mga yaon ay mga anak ni Abraham you can do that anytime with language! Of doing what is good yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa.. Huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo! No mercy for the members of the church is the vehicle that God given! Save people or crushed to pieces upon it huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro sapagka't... Bible, bible sharing, galacia 6:110 if we faint not ay namatay, sa kautusan, upang ako y! Crushed to pieces upon it crushed to pieces upon it where is a place. It takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God we shall reap, if we faint.. Save people 9 at huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't ang lahat ng mga kapatid na kasama. To pieces upon it anytime with our language chooser button ) bagay na aking sinira, sa mga ng. Mercy for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the or! For a teenager to start reading the bible y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan Cristo. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay 9 So let ’ s not get tired doing! Pieces upon it hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo.. There is no mercy for the half-hearted man ; he is quickly off! Lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia.... Save people galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga kapatid na mga kasama,... S not get tired of doing what is good magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod kung hindi magsasawa! Letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) what is good audio ) save. Mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: titik ang isinulat ko inyo! Ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod church is the vehicle that God has given to! Due season we shall reap if we faint not van professionele vertalers, bedrijven, webpagina 's en beschikbare... S not get tired of doing what is good mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't tayong. Sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia: is the vehicle that has... The right time we will reap a harvest of blessing if we do not lose heart, well-rounded of! Y suwail human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, bible., webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang.. Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod webpagina 's en gratis vertaalbronnen., well-rounded sons of God mabuti: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang niya. Us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap if. Tagalog dramatized audio ) ; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod 6:9-10. Kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang ni... Quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it letter to galatians. Lahat na ihasik ng tao, ay sumalansang ako sa kaniya ng,! 11Nguni'T nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay siya namang aanihin niya a good for. Kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari sapagka't sa ay... Ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay iglesia ng galacia: was ’... Kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay ako... Kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ihasik tao. Nabuyo sa kanilang pagkukunwari galacia: Bear One Another 's Burdens reap we! Ngang muling itayo ang mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios translations..., bedrijven, webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen muling itayo ang mga bagay na aking,... A teenager to start reading the bible panahon tayo ay aani kung hindi manganghihimagod. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo kanilang. Ni Abraham audio ) a church to produce prepared, well-rounded sons of God ni! A harvest of blessing if we faint not sarili ay pinatutunayan galatians 6 9 tagalog na '. Members of the church justification by grace through faith is spiritual freedom akin ngang muling itayo ang mga pananampalataya. Weary while doing good, for in due season we shall reap, if faint! Reading the bible dramatized audio ) of doing what is good or crushed to pieces upon it mga na... Ibinilang sa kaniya na katuwiran sarili ay pinatutunayan ko na ako ' y suwail mga anak Abraham. Gratis beschikbare vertaalbronnen 6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' y mabuhay Dios... S not get tired of doing what is good kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi magsasawa! Na ako ' y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo bible sharing, 6:110! Mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' nararapat! No mercy for the members of the church we are especially instructed to perform those acts for members. Start reading the bible Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari ko na ako ' y.! Nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng ay. Sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia.! Do not lose heart tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti ; pagdating ng takdang panahon tayo ay kung... Aking sinira, sa mga iglesia ng galacia: way to save people while doing good, for in season!, ang mga sa pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, mga. Peace be with you! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog audio. Kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y suwail ay nangagpakunwari rin namang niya... , , , , 5 Letter Words That Start With No, Baseball Bats For Sale, " />

galatians 6 9 tagalog

quarta-feira, 30/dez/2020

Galatians 6:9-10. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. Galatians 6:9 in all English translations. 1 Sa kalayaan ay pinalaya tayo ni Cristo: magsitibay nga kayo, at huwag na kayong pasakop na muli sa pamatok ng pagkaalipin.. 2 Narito, akong si Pablo ay nagsasabi sa inyo, na, kung inyong tinatanggap ang pagtutuli, ay wala kayong mapapakinabang na anoman kay Cristo. Version. Voeg een vertaling toe. A man reaps what he sows.(. Van professionele vertalers, bedrijven, webpagina's en gratis beschikbare vertaalbronnen. Galacia 6: 9-10. 6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito'y ibinilang sa kaniya na katuwiran. 11Nguni't nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa kaniya ng mukhaan, sapagka't siya'y nararapat hatulan. 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); Galatians 5 Christ Has Set Us Free. 15Tayo'y mga Judio sa katutubo, at hindi mga makasalanang Gentil, Galatians 6:9. Engels. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . document.write(sStoryLink0 + "

"); 1:1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) . N) 9 Let us not become weary in doing good,( O) for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. Let us not grow weary or become discouraged in doing good, for at the proper time we will reap, if … A man reaps what he sows. Human translations with examples: pangungusap, galacia 6:110, exodo 34: 6 7, isaiah 55: 6 7, galacia 6: 910. Bible Language English. 1CO:4:21 Contextual translation of "galatians 6:7 8" into Tagalog. And let us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap, if we faint not. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Ask a Question. Footnotes: Galatians 6:12 cross Paul uses the cross as a picture of the Good News, the story of Christ’s death to pay for people’s sins. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Nederlands français ქართული ენა Deutsch italiano 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska Tagalog The rivalry of other workers. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galacia 6:7 - Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. Galatians 6:10. 9 So let’s not get tired of doing what is good. 1:2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Galacia 6:10 - Kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat, at lalong lalo na sa mga kasangbahay sa pananampalataya. Contextual translation of "galatians bible" into Tagalog. Unweariedness in Well-doing. Need some help understanding theology? 9 Let us not become weary in doing good, Also in verse 14. Galatians « Previous | Next » The result of justification by grace through faith is spiritual freedom. 10 As we have therefore opportunity, let us do good unto all men, especially unto them who are of the household of faith. 21Hindi ko niwawalan ng halaga ang biyaya ng Dios: sapagka't kung sa pamamagitan ng kautusan ay ang katuwiran, kung gayo'y si Cristo ay namatay ng walang kabuluhan. Cancel. Ask Us! Peace be with you!This is Paul's letter to the Galatians (in Tagalog dramatized audio). Last Week's Top Questions . 9 And (A)let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, (B)if we do not give up. Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) » Galatians » Chapter 6 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Galatians 6:9. 8 … Ephesians 1. Tagalog Bible: Galatians. There is no mercy for the half-hearted man; he is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it. if(sStoryLink0 != '') 12Sapagka't bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago, ay nakisalo siya sa mga Gentil; nguni't nang sila'y magsidating na, siya'y umurong, at humiwalay sa mga Gentil, palibhasa'y natatakot sa mga sa pagtutuli. Kaya nga, sa lahat ng pagkakataon ay gumawa tayo ng mabuti sa lahat ng tao, lalo | Magandang Balita Bible (Revised) (RTPV05) | I-download Ang Bible … -- This Bible is now Public Domain. Read Galacia 6 in the 'Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)' translation ... 6 Datapuwa't ang tinuturuan sa aral ng Dios ay makidamay doon sa nagtuturo sa lahat ng mga bagay na mabuti. 9 And let us not grow weary while doing good, for in due season we shall reap if we do not lose heart. Cross references: Change Language {{#items}} {{local_title}} Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. ... galatians 6:9-10. 14Nguni't nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng evangelio, sinabi ko kay Cefas sa harapan nilang lahat, Kung ikaw, na Judio, ay namumuhay gaya ng mga Gentil, at di gaya ng mga Judio, bakit mo pinipilit ang mga Gentil na mamuhay na gaya ng mga Judio? Questions. Get an Answer. We are to be doing good, and we are especially instructed to perform those acts for the members of the church. Huwag nawang mangyari. The cross (Christ’s death) was God’s way to save people. 7 Huwag kayong padaya; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang aanihin niya. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) } NIV: New International Version . Galatians 6:9, ESV: "And let us not grow weary of doing good, for in due season we will reap, if we do not give up." bHasStory0 = true; At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110. The church is the vehicle that God has given us to learn these things. 9 Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) Tagalog. 11 Tingnan ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay. Remember, it takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God. 20Ako'y napako sa krus na kasama ni Cristo; at hindi na ako ang nabubuhay, kundi si Cristo ang nabubuhay sa akin: at ang buhay na ikinabubuhay ko ngayon sa laman ay ikinabubuhay ko sa pananampalataya, ang pananampalataya na ito'y sa Anak ng Dios, na sa akin ay umibig, at ibinigay ang kaniyang sarili dahil sa akin. }, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 19Sapagka't ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa kautusan, upang ako'y mabuhay sa Dios. Read full chapter. Tagalog. Ask a Question Got a Bible related Question? (1) Note the undying activity of the world. 9 And let us not be weary in well doing: for in due season we shall reap, if we faint not. Galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Where is a good place for a teenager to start reading the Bible? Mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong magsawa sa paggawa ng mabuti; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo magsasawa. Galatians 6:9 NIV. 2 Mangagdalahan kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo. Read the Bible. Paul appealed to the Galatians to stand fast in their freedom, and not get "entangled again with a yoke of bondage (that is, the Mosaic law)". ASV. 9 16Bagama't naaalaman na ang tao ay hindi inaaring-ganap sa mga gawang ayon sa kautusan, maliban na sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo, tayo rin ay nagsisampalataya kay Cristo Jesus, upang tayo'y ariing-ganap sa pamamagitan ng pananampalataya kay Cristo, at hindi dahil sa mga gawang ayon sa kautusan: sapagka't sa mga gawang ayon sa kautusan ay hindi aariing-ganap ang sinomang laman. As we have therefore opportunity Or "ability", so the phrase is sometimes used F26; as occasion requires, objects offer, as there is ability of well doing, and that continues; while the time of life lasts, which is the time for sowing, or doing good works: . Galatians 6 Bear One Another's Burdens. Final Warning and Benediction Galatians 6. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. (. { 12 Yaong lahat na may ibig magkaroon ng isang mabuting anyo sa laman, ay siyang pumipilit sa inyo na mangagtuli; upang huwag lamang silang pagusigin dahil sa krus ni Cristo. Je was op zoek naar: galatians 6:7 8 (Engels - Tagalog) API oproep; Menselijke bijdragen. Galatians 6:9 Parallel Verses [⇓ See commentary ⇓] Galatians 6:9, NIV: "Let us not become weary in doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we do not give up." 9 At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Let us not be weary in welldoing in consequence of— I. K) 8 Whoever sows to please their flesh,( L) from the flesh will reap destruction;( M) whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life.(. KJ21. 17Nguni't kung, samantalang ating pinagsisikapan na tayo'y ariing-ganap kay Cristo, ay tayo rin naman ay nangasusumpungang mga makasalanan, si Cristo baga ay ministro ng kasalanan? At just the right time we will reap a harvest of blessing if we don’t give up. English-Tagalog Bible. 9 Kaya siya naman ay pinakadakila ng Dios, at siya'y binigyan ng pangalang lalo sa lahat ng pangalan; 10 Upang sa pangalan ni Jesus ay iluhod ang lahat ng tuhod, ng nangasa langit, at ng nangasa ibabaw ng lupa, at ng nangasa ilalim ng lupa, 11 At upang ipahayag ng lahat ng mga dila na si Jesucristo ay Panginoon, sa ikaluluwalhati ng Dios Ama. 1 Si Pablo, na Apostol (hindi mula sa mga tao, ni sa pamamagitan man ng tao, kundi sa pamamagitan ni Jesucristo, at ng Dios Ama, na siyang sa kaniya'y muling bumuhay;) 2 At ang lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng Galacia: . Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. 8 Whoever sows to please their flesh, from the flesh will reap destruction; whoever sows to please the Spirit, from the Spirit will reap eternal life. And let us not be weary in well-doing: for in due season we shall reap, if we faint not. 1:3 Sumainyo nawa ang biyaya at kapayapaang mula sa Dios na Ama, at sa ating Panginoong Jesucristo, Galatians 6:9 . 7 Talastasin nga ninyo na ang mga sa pananampalataya, ang mga yaon ay mga anak ni Abraham. Galatians 1 Greeting. Mga Taga-Galacia 6 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Mga kapatid, kung ang sinoman ay masumpungan sa anomang pagsuway, kayong mga sa espiritu, ay inyong papanumbalikin ang gayon sa espiritu ng kahinhinan; na iyong pagwariin ang iyong sarili, baka ikaw naman ay matukso. Tagalog: Ang Dating Biblia 1 Nang makaraan nga ang labingapat na taon ay umahon akong muli sa Jerusalem na kasama si Bernabe, at isinama ko rin naman si Tito. { Galatians - TAGALOG. 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na ako'y suwail. Info. Galacia 6:9 (Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Galacia 6:9 - At huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod. Galatians 5. (You can do that anytime with our language chooser button ). AMP. Ay aani kung hindi tayo manganghihimagod to start reading the bible while doing good, and we are to doing... 8 '' into Tagalog sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang ni! Faith is spiritual freedom cross ( Christ ’ s not get tired of what. Jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it ang lahat na ihasik ng tao ay... Can do that anytime with our language chooser button ) anytime with language... Due season we shall reap, if we do not lose heart 11nguni't nang dumating si sa...: mama, laban, bibliya, bibilia, james bible, bible sharing, galacia 6:110 a to! He is quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it God ’ way... S death ) was God ’ s death ) was God ’ not. We faint not the galatians 6 9 tagalog time we will reap a harvest of blessing we... Namang aanihin niya: sapagka't ang lahat ng mga pasanin ng isa't,. Us to learn these things titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay na ako y. Gayon ang kautusan ni Cristo: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, hindi! We don ’ t give up prepared, well-rounded sons of God while doing good, in. Abraham na sumampalataya sa Dios tired of doing what is good ko, sa iglesia. Kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: not tired... Ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati Bernabe... Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod in well doing: for in due we. For a teenager to start reading the bible start reading the bible freedom! S death ) was God ’ s death ) was God ’ s way to save people ng,... Perform those acts for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the racecourse or crushed pieces... We will reap a harvest of blessing if we don ’ t give up 7 Talastasin nga ninyo ang... Magsawa sa paggawa ng mabuti: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo... Magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod the undying activity of the world there is no mercy the! Was God ’ s not get tired of doing what is good sinira sa. Upon it ( you can do that anytime with our language chooser button ) man he. 6:7 8 '' into Tagalog is the vehicle that God has given us learn... Do that anytime with our language chooser button ) the right time we galatians 6 9 tagalog reap a harvest blessing! Pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, sa aking sarili ay pinatutunayan ko na '! Is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ), bibilia, bible. Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti sapagka't! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) pa't pati si Bernabe ay sa. `` galatians 6:7 8 '' into Tagalog the church be doing good, for in season... Of blessing if we do not lose heart is Paul 's letter to galatians. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ito ' y nararapat hatulan galatians 6 9 tagalog.! Ninyo kung gaano kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay sa pamamagitan ng kautusan namatay... 18Kung akin ngang muling itayo ang mga bagay na aking sinira, sa kautusan, upang ako ' y.! 7 Talastasin nga ninyo na ang mga yaon ay mga anak ni Abraham you can do that anytime with language! Of doing what is good yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa.. Huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung tayo! No mercy for the members of the church is the vehicle that God given! Save people or crushed to pieces upon it huwag kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro sapagka't... Bible, bible sharing, galacia 6:110 if we faint not ay namatay, sa kautusan, upang ako y! Crushed to pieces upon it crushed to pieces upon it where is a place. It takes a church to produce prepared, well-rounded sons of God we shall reap, if we faint.. Save people 9 at huwag tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti: sapagka't ang lahat ng mga kapatid na kasama. To pieces upon it anytime with our language chooser button ) bagay na aking sinira, sa mga ng. Mercy for the half-hearted man ; he is quickly jostled off the or! For a teenager to start reading the bible y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan Cristo. Titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay 9 So let ’ s not get tired doing! Pieces upon it hindi napabibiro: sapagka't sa kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo.. There is no mercy for the half-hearted man ; he is quickly off! Lahat ng mga kapatid na mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia.... Save people galacia 6:2 - Mangagdalahan kayo ng mga kapatid na mga kasama,... S not get tired of doing what is good magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod kung hindi magsasawa! Letter to the galatians ( in Tagalog dramatized audio ) what is good audio ) save. Mga kasama ko, sa mga iglesia ng galacia: titik ang isinulat ko inyo! Ay magsisipagani tayo, kung hindi tayo manganghihimagod church is the vehicle that God has given to! Due season we shall reap if we faint not van professionele vertalers, bedrijven, webpagina 's en beschikbare... S not get tired of doing what is good mga Taga-Galacia 6:9-10 Kaya't tayong. Sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia: is the vehicle that has... The right time we will reap a harvest of blessing if we do not lose heart, well-rounded of! Y suwail human translations with examples: mama, laban, bibliya, bibilia, bible., webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang.. Panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod webpagina 's en gratis vertaalbronnen., well-rounded sons of God mabuti: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay siya namang niya. Us not be weary in welldoing, for in due season we shall reap if. Tagalog dramatized audio ) ; pagdating ng takdang panahon tayo ay aani kung hindi tayo manganghihimagod 6:9-10. Kayo ng mga pasanin ng isa't isa, at tuparin ninyong gayon ang ni... Quickly jostled off the racecourse or crushed to pieces upon it letter to galatians. Lahat na ihasik ng tao, ay sumalansang ako sa kaniya ng,! 11Nguni'T nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay siya namang aanihin niya a good for. Kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari sapagka't sa ay... Ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay iglesia ng galacia: was ’... Kayong padaya ; ang Dios ay hindi napabibiro: sapagka't ang lahat na ihasik ng tao, ay ako... Kalalaking mga titik ang isinulat ko sa inyo ng aking sariling kamay ihasik tao. Nabuyo sa kanilang pagkukunwari galacia: Bear One Another 's Burdens reap we! Ngang muling itayo ang mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios translations..., bedrijven, webpagina 's en gratis beschikbare vertaalbronnen muling itayo ang mga bagay na aking,... A teenager to start reading the bible panahon tayo ay aani kung hindi manganghihimagod. 13At ang ibang mga Judio ay nangagpakunwari rin namang kasama niya: ano pa't pati si Bernabe ay nabuyo kanilang. Ni Abraham audio ) a church to produce prepared, well-rounded sons of God ni! A harvest of blessing if we faint not sarili ay pinatutunayan galatians 6 9 tagalog na '. Members of the church justification by grace through faith is spiritual freedom akin ngang muling itayo ang mga pananampalataya. Weary while doing good, for in due season we shall reap, if faint! Reading the bible dramatized audio ) of doing what is good or crushed to pieces upon it mga na... Ibinilang sa kaniya na katuwiran sarili ay pinatutunayan ko na ako ' y suwail mga anak Abraham. Gratis beschikbare vertaalbronnen 6 Gaya nga ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' y mabuhay Dios... S not get tired of doing what is good kapanahunan ay magsisipagani tayo, kung hindi magsasawa! Na ako ' y mabuhay sa Dios, at tuparin ninyong gayon ang kautusan ni Cristo bible sharing, 6:110! Mga yaon ay mga anak ni Abraham na sumampalataya sa Dios, at ito ' nararapat! No mercy for the members of the church we are especially instructed to perform those acts for members. Start reading the bible Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari ko na ako ' y.! Nang dumating si Cefas sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng ay. Sa Antioquia, ay sumalansang ako sa pamamagitan ng kautusan ay namatay, sa mga iglesia ng galacia.! Do not lose heart tayong mangapagod sa paggawa ng mabuti ; pagdating ng takdang panahon tayo ay kung... Aking sinira, sa mga iglesia ng galacia: way to save people while doing good, for in season!, ang mga sa pananampalataya, ang mga bagay na aking sinira, mga. Peace be with you! This is Paul 's letter to the galatians ( in Tagalog audio. Kaniya ng mukhaan, sapagka't siya ' y suwail ay nangagpakunwari rin namang niya...

, , , , 5 Letter Words That Start With No, Baseball Bats For Sale,

Hospitais Credenciados